GEO Hodonín s.r.o. - měření radonu a geologický průzkum

RNDr. Peter Beňák

Mobil: +420 732 240 390

Horní Plesová 4375, 695 01 Hodonín

IČ: 04911954

Email: peter.benak@seznam.cz

Kontaktujte mne


Nabídka služeb:

Stanovení radonového indexu pozemku

Pro novostavby a přístavby rodinných domů a jiných objektů s obytnými nebo pobytovými místnostmi...


Inženýrskogeologický průzkum

Pro zakládání rodinných domů, bytových domů, průmyslových objektů a liniových staveb – komunikace.


Hydrogeologický průzkum

Vyhledávání a hydrogeologické posudky území vhodných pro vybudování zdrojů pitné a užitkové podzemní vody.


Stanovení radonového indexu pozemku

Pro novostavby a přístavby rodinných domů a jiných objektů s obytnými nebo pobytovými místnostmi jako podklad pro návrh a projekt preventivních opatření proti pronikání radonu z podloží.

Více o radonu na wikipedii

Stanovení radonového indexu pozemku je nezbytný krok před podáním žádosti o stavební povolení.

Stanovení radonového indexu

Chci nezávazně poptat službu!

Inženýrskogeologický průzkum

Pro zakládání rodinných domů, bytových domů, průmyslových objektů a liniových staveb – komunikace.

Více o geologii na wikipedii

Průzkum je realizovaný formou strojně kopaných sond nebo strojních vrtů.

Výsledkem průzkumu je závěrečná zpráva obsahující popis geologických a hydrogeologických poměrů zájmového území, údaje o fyzikálně-mechanických vlastnostech dokumentovaných litologických vrstev potřebných pro výpočet únosnosti základové půdy projektovaných objektů.

Chci nezávazně poptat službu!

Hydrogeologický průzkum

Vyhledávání a hydrogeologické posudky území vhodných pro vybudování zdrojů pitné a užitkové podzemní vody.

Projekty vrtaných a kopaných studní, včetně hydrogeologického posouzení- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí jako podklad pro povolení stavby studny.

Více o hydrogeologii na wikipedii

Realizace a vyhodnocení čerpacích zkoušek ve vrtaných a kopaných studnách včetně posouzení chemického složení vody a výpočtu navrhovaného odběrného množství potřebného pro vydání povolení k odběru vod.

Posudky pro vsakování srážkových vod do horninového prostředí.

Chci nezávazně poptat službu!

O mně

RNDr. Peter Beňák - měření radonu a geologický průzkum

Beňák

Proč vybrat právě mě?

  • Více jak 30 – ti leté zkušenosti v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie.

  • Držitel odborné způsobilosti v inženýrské geologii a hydrogeologii s neomezenou platností .

  • Více jak 15 – ti leté zkušenosti z měření půdního radonu – stanovení radonového indexu pozemku.

  • Držitel zvláštní odborné způsobilosti ZOZ vydaného SÚJB Praha s platností do r. 2024.

  • Přístrojové vybavení LUK – 4.

  • Vyhotovení Protokolu o měření radonového indexu pozemku do 24 hodin po ukončení měření.

  • Vvýrazné slevy při objednání měření na vícero pozemcích v rámci jedné lokality, nebo blízkém okolí.

  • Příznivé ceny. Nejsem plátce DPH.


Reference

"S prací jsem spokojen, dobrá domluva, seriozní jednání a příznivá cena."

- Ing. Miloslav Čech z Kyjova.

"Bezproblémová spolupráce, rychlé provedení a příznivá cena."

- Ing. František Dobiáš z Hodonína.

Kontaktujte mne!

Pokud mne chcete kontaktovat, vyplňte následující formulář.